Psykoterapiforskning har visat att KBT har god effekt vid de flesta typer av psykiska problem. I Sverige rekommenderas KBT bland annat av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Svenska psykiatriska föreningen.

De vanligaste problemområdena som KBT har forskningsmässigt stöd för är olika typer av ångestproblematik, depressioner, beroendeproblem, ätstörningar, psykosomatiska- och stressrelaterade problem (smärta, sömnproblem), sex- och samlevnadsproblem samt vissa typer av personlighetsstörningsproblematik (personer som uppvisar emotionell instabilitet/IPS även kallad borderline/BPS, fobisk ps) mm. Tack vare flexibiliteten i KBT är det möjligt att skräddarsy behandlingen för varje enskild individ.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.