Att ha svårigheter i parrelationen är inte ovanligt och ibland fastnar par i olika typer av destruktiva beteendemönster som man har svårt att ta sig ur på egen hand.

Alla relationer förändras och utvecklas över tiden, inte sällan utan att vi själva är riktigt medvetna om förändringen. En dag kan man upptäcka att man inte känner igen sig och kanske börjar tvivla på om man vill fortsätta i relationen. När man som par hamnar i svårigheter och tvivel kan det vara sunt att vända sig till en professionell person för hjälp.

I behandling med par använder jag oftast en välbeprövad behandlingsform som integrerar kognitiv beteendeterapi och acceptansarbete (IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy). Vanligtvis träffas vi tillsammans en gång, därefter var och en individuellt och sedan tillsammans igen för att samtala vad som framkommit och jag kommer att presentera förslag till förändring.

Samtalen inleds alltid med begripliggörande av problematiken och tillsammans klarläggs problem- och konfliktområden. Även egna och gemensamma styrkor och historia belyses för att komma överens om behandlingsmålen. Behandlingsmålen kan se mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att kunna hitta tillbaka till det som uppskattades i början hos varandra, att kunna lära sig att kommunicera lugnt, lära sig att uttrycka sina känslor och behov eller lära sig att be om hjälp. Med hjälp av hemuppgifterna prövas och övas relevanta, funktionella beteenden in så att negativa beteendemönster ersätts med positivt samspel. Kontinuerligt, och i slutet av terapin, sammanfattas och utvärderas förändringarna, kopplade till måluppfyllelse. Hela terapin följs oftast upp med uppföljningssamtal.

Parterapi med acceptansarbete är en evidensbaserad terapimetod och passar för alla typer av par, oavsett sexuell läggning eller samlevnadsform.

Du kan läsa mer om KBT under rubriker “Vad är KBT?”, ”Behandlingsområden”, ”Relationsproblem”.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.