I Sverige är utbildningen fram till psykoterapeutexamen uppdelad i två steg, en basutbildning på 45 p och en psykoterapeututbildning på 90 p som, är legitimationsgrundande och på begäran utfärdas av Socialstyrelsen.

Psykoterapeutprogrammet med KBT inriktning är en treårig utbildning på 90 p (s.k. steg-2). Behörig att söka är leg. psykolog, psykiater eller den som har högskoleexamen om minst 180 p inom vårdsektorn eller annan form av människovårdande yrke och grundläggande psykoterapeututbildning på 45 p (s.k. steg-1).

Det finns få legitimerade psykoterapeuter med inriktning KBT.  Enligt Socialstyrelsens statistik från 2008 fanns det  totalt ca 6 500 legitimerade psykoterapeuter i Sverige och endast 3.4 % av dessa hade inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Idag uppskattas legitimerade psykoterapeuter med KBT inriktning till ca 5-10%.

I dagsläget har Socialstyrelsen upphört med sammanställningen av statistik från Hälso- och sjukvårdspersonalregistret (HOSP) över antal psykoterapeuter som legitimerats under senare år inom respektive inriktning/metod.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.