Foto: Sasaki Yang

Jag har fil mag i psykologi, fil kand i pedagogik från Stockholms universitet, är lärarutbildad och legitimerad psykoterapeut i KBT.  Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) och Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT) Leg. psykoterapeuter i KBT-Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfkbt-medlem.se) samt medlem i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Sedan 2005 har jag arbetat i privat regi, från 2010 som legitimerad psykoterapeut i KBT och kombinerat det med anställning vid Karolinska Institutet/Aging Research Center. Att arbeta forskningsnära med olika neuropsykologiska minnestester har gett mig ny kunskap och erfarenheter att arbeta med människor med olika NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar -skillnader och diagnoser (ADHD/ADD/ASD).

Som terapeut är jag mån om att skapa en arbetsallians för att möjliggöra bästa tänkbara behandlingsresultat. Behandlingsarbete kan handla om olika problemområden, bl.a. panikångest, social fobi, GAD, depression/nedstämdhet, relationsproblem, stressrelaterade problem, m.m. Jag är parterapeut (se par) och arbetar också med familjer. Jag föreläser, chefscoachar, handleder om jag har tid till detta.

De senaste åren har nya behandlingsmetoder utvecklats inom det kognitivt beteendeterapeutiska synsättet, till exempel Dialektisk Beteendeterapi (DBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT). Jag har bl.a. utbildning i ACT, CFT, DBT, ICBT. Nyfiket undersöker och prövar jag att införliva nya metoder i mitt arbete bredvid metoder baserade på teoribildning inom socialpsykologi, inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och neuropsykologi.

Jag införlivar mindfulness i mina behandlingar och använder motiverande samtal (MI) för att öka intresset i förändringsarbetet. Ger anknytningsteorin (attachment-teorin) sin plats i terapin och använder schematerapi metoden om det är befogat.

Jag har medverkat i antologin om “Samtalets mekanismer” (2008, Liber AB).

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.