Det ställs höga krav på ledare idag och det kan skapa känslor av ensamhet och otillräcklighet. Ett framgångsrikt ledarskap och ett liv där människan bakom ledarrollen kan synas och får ta plats är inte alltid så lätt att förena.

Personlig coachning och individuell handledning är ganska lik men coachning är ofta något mer målfokuserad och kan beröra privatliv och arbetsliv på ett mer djupgående sätt. Coachen hjälper klienten att sätta upp individuella mål och processen handlar ofta om att ytterligare stärka och vässa det som fungerar bra. Personlig coachning kan hjälpa dig att se på dig själv i din ledarroll, från en nuvarande situation till en önskad position, med fokus på lösningar och möjligheter. Att hitta balans i personlig utveckling innebär att se till hela personen, både den privata och yrkesmässiga och också den fysiska och intellektuella.

Chefcoachning kan också handla om att skapa en egen personlig ledarstil, att finna balansen mellan arbetsliv och privatliv, att få konkret stöd och träning i sitt personliga ledarskap i olika krävande situationer, att inspirera medarbetare eller att lära sig tydlighet i kommunikationen med sin personal, hantera sin konflikträdsla mm. Samtalen kan hjälpa dig bland annat att reflektera över hur du i olika situationer i din vardag påverkar och påverkas av dina medarbetar.

Konsultation handlar för det mesta om kortare uppdrag, ibland bara ett par tillfällen, för att t.ex. kunna skapa reflektionsutrymme till problemlösning för en begränsad svårighet eller uppgift i den aktuella arbetssituationen.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.