Livet kan kännas jobbigt ibland och inte alltid som man tänkt sig. Det är naturligt att känna sig ensam och sorgsen ibland, oavsett om man är ung eller gammal, om man är ensamstående eller lever i en relation. Men att känna sig ensam med sina problem under längre tid kan vara mycket påfrestande.

Som ung kan man känna sig ensam i sina funderingar över vem man är eller hur livet kommer att bli. När man är vuxen kan t.ex. förväntningar att bilda familj, få barn göra att man tänker att man inte räcker till. För en del personer hänger svårigheterna ihop med kriser eller svåra livshändelser, för andra med fysiska och/eller psykiska besvär. Känns svårigheter ohanterliga är det relevant att söka hjälp.

Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) för olika typer av problem, exempelvis oro/ångest (t.ex. panikkänslor, social fobi), nedstämdhet/depression, sömnsvårigheter, stressrelaterade problem, relationsproblem (parterapi) eller låg självkänsla. Samtal kan också handla om existentiella frågor och/eller livskriser. Mer information om olika behandlingar kan du se under rubriken behandlingsområden.

Jag erbjuder också egenterapi för studerande på psykoterapeututbildningar.

Som privatperson kan du också få hjälp med att frigöra och utveckla din fulla potential inom olika områden. Du kan utveckla din yrkesroll igenom handledning eller coachning och då kan samtalen handla om livs- och karriärplanering/utveckling eller kommunikationsfärdigheter och konflikthantering.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.