För företag och organisationer erbjuder jag föreläsningar och konsultativa tjänster. Jag arbetar framförallt med människor i ledande yrken, med t.ex. individuell handledning och personlig coachning men erbjuden även föreläsningar och konsultativa tjänster. framförallt arbetar jag med människor i ledande yrken (chefer, företagsledare, skolledare) med individuell handledning och personlig coachning.

Handledning eller coachning skräddarsys och anpassas för varje enskild ledares behov. Arbetet kan gälla att hitta rätt fokus bland alla angelägna frågor och få hjälp med att finna lösningar för olika uppgifter. Det kan också handla om att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv eller förtydliga sin egen personliga ledarstil.

Vanligtvis genomförs handledning och coachning varannan vecka, ibland mer sällan. Längden på uppdraget varierar och handledningstiden sträcker sig mellan 90 till 180 min per gång.

Välkommen att kontakta mig för ytterligare information.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.