Vi människor är predisponerade att hantera olika påfrestningar och faror för att kunna överleva. En kortvarig stressreaktion är ett normalt svar på kroppens fysiska och/eller psykiska belastning. 

Om stresspåslaget däremot blir långvarigt och kraftigt och perioder av återhämtning uteblir, kan man utveckla olika stressrelaterade symtom och lidanden. Det är påfrestande att leva med alltför höga krav och ha bristande resurser för att bemästra situationer. Många upplever konfliktfyllda krav mellan arbete, familj och fritid och kan t.ex. bli uppjagade och irriterade. Att reagera på hög arbetsbelastning med att inte kunna koppla av på fritiden eller sova dåligt är också vanligt.

Symptombilden varierar från person till person men de vanligaste problemen är sömnstörning, huvudvärk, värk i axlar och nacke, ont i magen, hudutslag och högt blodtryck. Långvarig stress försvårar kroppens återhämtning och kan påverka immunförsvaret så att man lättare kan drabbas av infektioner.

Vanliga emotionella reaktioner på skadlig stress är oro, ångest och nedstämdhet. Att känna sig trött, otillräcklig och att vilja isolera sig är vanligt. En stressreaktion kan likaså yttra sig genom att man lättare blir arg, har svårare att kontrollera sina emotionella reaktioner på irritation och ilska. Att ständigt uppleva att man har små marginaler kan även göra att man blir nedstämd, även den kognitiva förmågan, att koncentrera sig, ta beslut och att engagera sig kan påverkas.

Vid kronisk trötthet och/eller utmattning kan man, förutom stressymtom, även ha ångest eller panikkänslor. Andra kan bli mer nedstämda. Stress som är ofta återkommande, långvarig eller intensiv är skadlig och kan ge upphov till sjukdomar, till exempel högt blodtryck, yrsel, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt och magbesvär.

Idag finns det väl utarbetade metoder för att förändra förhållningssättet till stress och stressorer och finna balansen mellan ansträngning och vila.

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.