I menyn ser du en lista med information om några specifika behandlingsområden där kognitiv beteendeterapi (KBT) visat sig vara effektiv.

Problembeskrivningarna är generella och oftast känner man igen sig bara i vissa delar av olika problemområden, eftersom vi beskriver våra svårigheter så olika.

En behandling kan lika mycket handla om att arbeta med sin självkänsla och/eller självförtroende som att bearbeta en sorg och ensamhetskänslor eller våga ingå i eller vara i nära relationer på ett sunt sätt.

Tillsammans gör vi en problembeskrivning som passar bäst för dig för att uppnå de gemensamt uppsatta behandlingsmålen. Du är expert på din egen erfarenhet och jag bidrar med psykologisk kunskap om hur svårigheter kan lösas.

Välkommen att kontakta mig för ytterligare information om behandlingar!

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.