Tiina Carlstedt Psykoterapi och Konsultation AB erbjuder tjänster till privatpersoner och företag.

Företaget består av mig, Tiina Carlstedt, och startades 2005 som EF. 2015 ombildades företaget till AB.

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och har mångårig erfarenhet av psykoterapi, konsultativa samtal, handledning och chefscoachning. Jag har utbildning i ACT (Acceptanse and Commitment Therapy), CFT (Compassion Fokused Therapy), bedriver parterapi med metoder som KBT, ACT, Schema, IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy), samt är väl förtrogen med schematerapi och mindfulnessbaserade behandlingar. 

Länge arbetade jag nära minnesforskningen vid Karolinska Institutet (KI/ARC) och är specialiserad mig på att arbeta med människor med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och diagnoser (ADHD/ADD/ASD), bl.a. med Safréns (KBT) och Hesslingers (DBT) manual baserade behandlingar. 

För privatpersoner erbjuds vetenskapligt grundad psykoterapi med KBT, ACT, DBT, CFT och Schematerapi metoder (individualterapiparterapi), konsultationer och handledning. 

Schemafokuserad terapi har inslag av bl.a. anknytningsteori, psykodynamisk teori, gestaltterapi och KBT och utvecklades av J. Young för att behandla djuprotade och långvariga psykologiska besvär och passar bra vid djupare personlighets- och relationsproblematik. 

ACT handlar om att vara här och nu och lära sig leva meningsfullt utifrån sina egna värden. I ACT betonas öppenhet , acceptans av allt som pågår i vårt inre. Tankar och känslor är aldrig farliga i sig, de är signaler som ger oss information som vi behöver ta ställning till för att agera ändamålsenligt och utifrån vad situationen kräver utan att reagera impulsivt eller fastna i grubblerier eller negativa känslor. 

Behandlingsområden kan exempelvis vara oro/ångest, social fobi, GAD, nedstämdhet/depression, stressrelaterade problem. Psykoterapi kan också handla om personlighetsrelaterad problematik och NPF neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD/ADD). Jag har lång erfarenhet som parterapeut och arbetar med personer med olika relationssvårigheter. Psykoterapin skräddarsys alltid utifrån varje persons behov med hjälp av ändamålsenliga behandlingsmetoder.

För företag och organisationer tillhandahålls olika föreläsningar och till personer i ledande yrken erbjuds handledning och chefscoachning. Konsultativa samtal kan handla om att ge stöd och rådgivning, konflikthantering, livs- och karriärplanering/utveckling.

Mottagningar är centralt belägna i Stockholm, på Östermalm och på Södermalm. 

Besöksadress: Artillerigatan 28 på Östermalm Vicente mottagningen samt Åsögatan 155 på Södermalm  Hem | Åsö Psykoterapi (asopsykoterapi.se)  se även via vården åsöpsykoterapi.se

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi är ett samlingsbegrepp för vetenskapligt beprövad psykologisk behandling som bygger på aktivt samarbete mellan klient och terapeut, är handlings- och målinriktad, fokuserar på situationen här och nu och som syftar till att förändra beteenden för ett mer välfungerande liv.

För privatpersoner

För dig som privatperson erbjuder jag KBT, kognitiv beteendeterapi, också vid NPF (KBT vid ADHD/ADD)  (individualterapi, parterapi och 
familjeterapi/familjerådgivning) samt ACT (Acceptanse and Commitment Therapy)  m.m. Jag erbjuder också personlig coachning, ger konsultationer och handleder dig i t.ex. din yrkesroll.

För företag

För företag och organisationer arbetar jag framförallt med människor i ledande yrken med individuell handledning och personlig coachning men erbjuden även föreläsningar och konsultativa tjänster utifrån era behov.

Omdömen

Linnea K.

14 jan, 2024

Min terapi med Tiina var en vändpunkt. Tidigare terapier med uppgifter och mediciner hjälpte inte, men Tiina såg mig och mina unika behov. Hon hjälpte mig att hantera och acceptera mig själv, anpassat efter mina förutsättningar. Tack vare henne har jag uppnått ett mer balanserat liv. Tiinas individuella tillvägagångssätt har varit avgörande för min framgång. Jag rekommenderar henne starkt och hennes arbete har varit ovärderligt för mitt liv.  

HK.K

16 Juni 2023

Jag kan varmt rekomendera Tiina som terapeut. Jag har fått en ny, balanserad riktning i livet och fått lungt och tryggt bearbeta de sakerna som har skavt i mitt liv. Jag har känt mig välkommen och sedd direkt från start och Tiinas vetenskaplig och mycket professionellt bemötande var varit oerhört värdefullt längst hela processen. Dessutom har det varit väldigt anpassningsbart att hitta tider som passar mitt schema. Tusen tack för all hjälp jag har fått och jag ser framemot att kunna använda alla nya verktyg jag har fått med mig i livet!

Kontakta mig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.